Vesti

Solidarnost sa Borisom Kagarlickim

Sociološko naučno društvo Srbije najoštrije protestuje zbog represije koju autoritarni režim Vladimira Putina vrši nad ruskim sociologom Borisom Kagarlickim, nedavno osuđenim na pet godina robije na osnovu besmislene optužbe da …

YouTube kanal SNDS

Obaveštavamo vas da je pokrenut zvanični YouTube kanal Sociološkog naučnog društva Srbije na kojem će biti postavljeni video snimci sa različitih aktivnosti koje ćemo u budućnosti organizovati. Pozivamo vas da …

O udruženju

Misija i vizija

Misija

Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS) je nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj da doprinese razvoju sociologije kao nauke. 

Svojim programom rada SNDS podstiče i razvija naučni, nastavni i stručni rad u oblasti sociologije u zemlji i regionu i povezuje praktične primene socioloških saznanja u cilju rešavanja različitih društvenih pitanja. 

Vizija

Umrežavanjem istraživača u zemlji i regionu, SNDS naročito podstiče razvoj naučne kritičke misli o društvu i činiocima koji utiču na društveni život.  

Istorijat

Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS) je naslednik saveznog udruženja sociologa koje je delovalo na teritoriji druge i treće Jugoslavije. Oktobra 1954. godine, na inicijativu profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnovano je Jugoslovensko društvo za sociologiju (JDS), sa sedištem u Beogradu, a predsednik je bio prof. dr Oleg Mandić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Sociolozi su kontinuirano razvijali međunarodnu saradnju kao preduslov unapređenja naučne komunikacije, tako da je udruženje 1958. godine postalo član Međunarodnog sociološkog udruženja (ISA). Nakon što su se filozofi i sociolozi ponovo organizovali u zasebna udruženja 1960. godine, konstituisano je Jugoslovensko udruženje za sociologiju (JUS). Prema prvobitnom statutarnom određenju, sedište udruženja je bilo u Beogradu, iako su se na mestu predsednika smenjivali sociolozi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.