Misija

Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS) je nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj da doprinese razvoju sociologije kao nauke. 

Svojim programom rada SNDS podstiče i razvija naučni, nastavni i stručni rad u oblasti sociologije u zemlji i regionu i povezuje praktične primene socioloških saznanja u cilju rešavanja različitih društvenih pitanja. 

Vizija

Umrežavanjem istraživača u zemlji i regionu, SNDS naročito podstiče razvoj naučne kritičke misli o društvu i činiocima koji utiču na društveni život.