Izborna sednica skupštine SNDS

Izborna sednica skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije (SNDS) održana je 11. septembra 2021. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 36 (25 in situ i 11 preko Zoom platforme) članova i članica SNDS od registrovanih 63, čime je obezbeđen kvorum.

Predloženi dnevni red je usvojen.

Predsednica SNDS, prof. dr Smiljka Tomanović, podnela je članovima godišnji i finansijski izveštaj o radu društva. Formiran je regionalni Savet društva, čiji su članovi Siyka Kovacheva iz Bugarske, Inga Tomić Koludrović iz Hrvatske, Miran Lavrič iz Slovenije, Konstantin Minoski iz Severne Makedonije, Nataša Krivokapić iz Crne Gore i Adnan Džafić iz BiH. Podnet je i zahtev za učlanjenje SNDS u International Sociological Association, u svojstvu pridruženog kolektivnog člana. Dr Lilijana Čičkarić podnela je članovima izveštaj Nadzornog odbora. Prof. dr Dušan Ristić podneo je članovima izveštaj Etičkog odbora. Jednoglasno je doneta odluka da će radna grupa u formiranju raditi na izradi pravilnika o davanju saglasnosti za sociološka istraživanja. Usvojena je konačna verzija Etičkog kodeksa, nakon uvažavanja predloženih izmena. Glavni urednik prof. dr Dalibor Petrović, podneo je članovima izveštaj o radu časopisa Sociologija. Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili sve podnete izveštaje.

Jednoglasno je doneta odluka o reizboru članova Predsedništva SNDS za naredni dvogodišnji mandatni period (predsednica prof. dr Smiljka Tomanović i članovi prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Predrag Cvetičanin i prof. dr Dalibor Petrović, glavni urednik Časopisa) sa izmenom sekretara. Za novu sekretarku Društva, na predlog Predsedništva, izabrana je Milica Vlajić.

Izabrana je redakcija časopisa Sociologija za period od januara 2022. do decembra 2024. godine u sastavu: Dalibor Petrović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet i Filozofski fakultet (Glavni urednik), Jelena Pešić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Ana Birešev, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Milana Ljubičić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Vera Backović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Jelisaveta Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Željka Manić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Dragan Stanojević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Danilo Vuković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Miloš Bešić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Pavle Milenković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Gorana Đorić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srđan Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Ankica Čakardić, Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Metka Kuhar, Univerzitet u Ljubljani, Nataša Krivokapić, Univerzitet u Nikšiću, Filozofski fakultet, Danijela Majstorović, Filološki fakultet, Univerzitet u Banja Luci.

Izabran je Izdavački savet časopisa Sociologija, za period od januara 2022. do decembra 2024. godine koji čine: Aleksandar Baucal, Univerzitet u Beogradu, Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti, Beograd, Dragana Zaharijevski, Univerzitet u Nišu, Dušan Marinković, Univerzitet u Novom Sadu, Todor Kuljić, profesor univerziteta u penziji, Dušan Spasojević, Univerzitet u Beogradu, Angelo Salento, Universita del Salento, Lecce, Italy, Smiljana Anotnijević, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, Maurice Blanc, University Marc Bloch, Strasbourg, France, Xavier Bougarel, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France, Nina Caspersen, University of York, UK, Stef Jansen, University of Manchester, UK, Gyorgy Lengyel, Corvinus University, Budapest, Hungary, Vjeran Katunarić, profesor univerziteta u penziji i Mary Chayko, School of Communication and Information, Rutgers University.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda, iznet je plan rada za narednu godinu: konkurisanje Društva za COST projekat i dodela godišnje nagrade za najbolji doktorat odbranjen u kalendarskoj godini od 1.1.2022. Jednoglasno je doneta odluka o konkurisanju za COST projekat i usvojen predlog žirija za dodeljivanje nagrade za odbranjeni doktorat, u sastavu: prof. dr Vera Backović, prof. dr Aleksej Kišjuhas i doc. dr Miloš Jovanović. Razmatrala se i ideja o periodičnom održavanju konferencija na nacionalnom nivou u organizaciji Društva.

Predsednica SNDS

Prof.dr Smiljka Tomanović