Izveštaj sa godišnje sednice skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije

Peta redovna i treća izborna sednica skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije (SNDS) održana je 7. oktobra 2023. godine u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 23 člana (17 in situ i 6 online), čime je obezbeđen kvorum. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, predsednica Udruženja, prof. dr Smiljka Tomanović, podnela je članovima godišnji izveštaj o radu SNDS. Centralne aktivnosti u proteklom periodu bile su ponovno konkurisanje za COST projekat i organizacija prve međunarodne konferencije SNDS pod nazivom “Sociological perspectives on (post)Yugoslav societies” 26–27. maja 2023. godine na kojoj je učestvovalo preko 70 sociologa iz regiona, što je čini najvećim naučnim skupom sociologa iz post-jugoslovenskog prostora od osamdesetih godina prošlog veka. Sekretarka Sociološkog naučnog društva Srbije, Milica Vlajić, podnela je članovima finansijski izveštaj za period 1.9.2022. – 1.9.2023. godine. Glavni urednik, prof. dr Dalibor Petrović, podneo je izveštaj redakcije časopisa Sociologija. Prisutni članovi su jednoglasno usvojili sva tri izveštaja.

Na predlog Predsedništva, jednoglasno je izabrano novo predsedništvo za mandatni period 1.10.2023. – 1.10.2025. u sastavu: predsednica prof. dr Ivana Spasić, potpredsednik doc. dr Miloš Jovanović, član predsedništva viši naučni saradnik dr Srđan Prodanović, prof. dr Ana Pajvančić Cizelj (gl. urednica časopisa Sociologija) i sekretarka Milica Vlajić. Predsedništvo SNDS iskoristilo je priliku da se zahvali dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku prof. dr Daliboru Petroviću na zalaganju za unapređenje kvaliteta Časopisa. Za petog člana Etičkog komiteta, na predlog Predsedništva, jednoglasno je izabrana prof. dr Smiljka Tomanović, namesto prof. dr Ivane Spasić.

Izabrani su članovi Redakcije časopisa Sociologija, koju čine: Ana Pajvančić Cizelj, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (glavna urednica), Ana Birešev, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Andrej Naterer, Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet, Ankica Čakardić, Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Danilo Vuković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Dragan Stanojević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Dušan Ristić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Jelena Božilović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Jelena Pešić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Jelisaveta Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Milana Ljubičić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Nataša Krivokapić, Univerzitet u Crnoj Gori, Filozofski fakultet, Predrag Cvetičanin, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Srđan Prodanović, Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Stef Jansen, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Vera Backović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet i Željka Manić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet. Za sekretarku redakcije jednoglasno je izabrana Branka Matijević.

Izabran je i Izdavački savet časopisa Sociologija, koji čine: Angelo Salento, Universita del Salento, Lecce, Italy, Adriana Zahrijević, University of Belgrade, Serbia, Dragan Popadić, University of Belgrade, Serbia, Dušan Marinković, University of Novi Sad, Serbia, Gyorgy Lengyel, Corvinus University, Budapest, Hungary, Mary Chayko, Rutgers University, USA, Maurice Blanc, University Marc Bloch, Strasbourg, France, Milena Dragićević Šešić, University of Art in Belgrade, Srbija, Nina Caspersen, University of York, UK, Smiljana Anotnijević, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, Todor Kuljić, University of Belgrade, Serbia, Xavier Bougarel, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France, Florian Bieber, University of Graz, Mladen Lazić, University of Belgrade, Serbia i Siniša Malešević, University College, Dublin, Ireland.

U ceremonijalnom delu sednice, prof. dr Smiljka Tomanović uručila je naučnom saradniku dr Milanu Uroševiću nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti socioloških nauka u Republici Srbiji odbranjenu u kalendarskim 2021. i 2022. godini i pročitala obrazloženje članova žirija za dodelu nagrade.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda koja se odnosila na plan rada u predstojećoj godini, novoizabrana predsednica SNDS, prof. dr Ivana Spasić, zahvalila se odlazećem predsedništvu na predanom radu i iznela predlog da se u narednom periodu aktivnosti Udruženja fokusiraju na promociju rada sociologa u akademskoj i široj javnosti, ali i na popularizaciju studija sociologije. Prof. dr Smiljka Tomanović podsetila je na mogućnosti dobijanja sredstava u svrhu organizacije letnjih škola, radionica ili obuka za studente i postdiplomce koje pruža status pridruženog članstva SNDS u Međunarodnoj sociološkoj asocijaciji. Ljiljana Ćumura nadovezala se na ovaj predlog pozivom na saradnju SNDS sa Malteškom sociološkom asocijacijom i uključivanjem u Erasmus+ program za strateška partnerstva.