Poziv za konferenciju

Bugarska sociološka asocijacija u saradnji sa sociološkim društvima Srbije, Rumunije i Severne Makedonije, a uz podršku Međunarodne sociološke asocijacije (ISA), organizuje regionalnu konferenciju Trust and Well-Being in the Balkans, koja će se održati u Sofiji 30. septembra – 1. oktobra 2021. godine

Rok za slanje apstrakata je 31. mart 2021.

Za više informacija, pogledajte poziv.