Godišnja sednica skupštine SNDS

Redovna godišnja sednica skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije (SNDS) održana je 26. septembra 2020. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 36 (27 in situ i 9 preko interneta) članova i članica SNDS od registrovanih 73, čime je obezbeđen kvorum.

Sednica je otpočela iskazivanjem poštovanja preminuloj koleginici Marini Blagojević Hughson minutom ćutanja. Predloženi dnevni red je usvojen uz jednu dopunu.

Predsednica SNDS, prof. Smiljka Tomanović, podnela je članovima godišnji izveštaj o radu društva. Sekretarka SNDS dr Milena Toković, podnela je članovima godišnji finansijski izveštaj. Glavni urednik časopisa Sociologija, prof. dr Dalibor Petrović, podneo je članovima izveštaj o radu časopisa Sociologija. Prisutni članovi/ce su jednoglasno prihvatili izveštaje i izabrali Milicu Resanović za sekretarku redakcije časopisa Sociologija.

Članice i članovi SNDS su sednici izabrali članove/ce tela Društva, na način na koji je određen njegovim Statutom. Na predlog Predsedništva, za petog člana Predsedništva jednoglasno je izabran dr Predrag Cvetičanin sa Univerziteta umetnosti u Nišu, namesto prof. Borivoja Đukanovića iz Crne Gore. Na predlog Predsedništva, za članove Upravnog odbora jednoglasno su izabrani: profesor Mladen Lazić sa Univerziteta u Beogradu, profesor Dragoljub Đorđević sa Univerziteta u Nišu, doktor Lilijana Čičkarić iz Insitututa društvenih nauka. Za članove Etičkog komiteta, na predlog Predsedništva, jednoglasno su izabrani: profesorka Ivana Spasić sa Univerziteta u Beogradu, profesorka Danijela Gavrilović sa Univerziteta u Nišu, profesor Dušan Ristić i doktor Ana Pajvančić-Cizelj sa Univerziteta u Novom Sadu i doktor Marjan Ivković sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda, predsednica SNDS je iznela plan rada za narednih godinu dana koji je fokusiran na jačanje regionalne saradnje. Pored održavanja regionalne konferencije u saradnji sa sociološkim udruženjima Bugarske, Rumunije i Severne Makedonije, doneta je odluka da se u cilju regionalnog umrežavanja istraživača formira regionalni savet, za čije članove su članovi SNDS na sednici izneli predloge.

                                                                                          Predsednica SNDS

Prof. dr Smiljka Tomanović