Srđan Prodanović je viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Osnovne, master i doktorske studije je završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odeljenje za sociologiju). U fokusu njegovog istraživanja je savremena društvena teorija, filozofija društvenih nauka, sociologija društvene promene i sociologija svakodnevnog života. Trenutno bavi se promišljanjem kognitivnih i afektivnih resursa na koje se društveni akteri oslanjaju u situacijama sistemske krize. Autor je dve monografije, kao i brojnih naučnih članaka u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. Tokom svoje karijere, uzimao je učešće u više međunarodnih istraživačkih projekata i mreža, uključujući The Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans, Independent Research Foundation i COST inicijative. Član je redakcije časopisa Sociologija i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Filozofija i društvo.

Lične strane:

https://ifdt.bg.ac.rs/dt_team/prodanovic-srdan/?lang=en
https://www.researchgate.net/profile/Srdjan-Prodanovic/research

E-mail: srdjan.prodanovic@ifdt.bg.ac.rs