Predrag Cvetičanin radi kao vanredni profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, gde predaje sociologiju kulture i umetnosti. Istovremeno, on je rukovodilac nezavisnog istraživačkog instituta Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Magistrirao je na Katedri za istoriju i filozofiju umetnosti Central European University (CEU) u Pragu; na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i na Departmanu za filozofiju, logiku i naučni metod London School of Economics (LSE) Univerziteta u Londonu. Doktorirao je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Rukovodio je velikim brojem domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. Napisao je i uredio trinaest knjiga koje se bave klasnom strukturom društava u jugoistočnoj Evropi, odnosom socijalne i kulturne stratifikacije, poljem kulturne produkcije i kulturnom participacijom u jugoistočnoj Evropi.

Lična strana: http://www.artf.ni.ac.rs/lat/dr-predrag-cveticanin/

Email: pcveticanin@gmail.com