Pavle Milenković je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najpre istraživač-saradnik na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (1994), potom asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1995), sve do zvanja redovnog profesora na Odseku za sociologiju (2017). Predaje predmete iz oblasti istorijske sociologije, opšte sociološke teorije, teorije društvenih sistema, kvalitativne metodologije te sociologije književnosti i avangarde. Predavanja po pozivu držao na Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai, Tajland, Istraživačkoj stanici Petnica i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Učesnik na više domaćih (Ministarstvo Republike Srbije i AP Vojvodine) i međunarodnih projekata (Tempus, Erasmus+). Autor monografija: Škola Anala. Ogledi iz sociološke istoriografije (2004); Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma (2012); Ogledi iz sociologije savremenosti (2016); Škola Anala između istoriografije i sociologije (drugo, dopunjeno izdanje) (2016) kao i brojnih tekstova u časopisima i poglavlja u knjigama u zemlji i u inostranstvu.

Lična strana: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/odseci/sociologija/zaposleni/pavle-milenkovic

Email: pavle.milenkovic@ff.uns.ac.rs