Prof. dr Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vanredni profesor je sociologije na Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu na svim nivoima studija kao i na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti.

Objavio je tri knjige, od kojih dve kao autor – Društvenost u doba interneta (2013) i U međumrežju (2008) i jednu kao priređivač – Internet i društvo (2014), kao i preko 50 naučnih radova u domaćoj i međunarodnoj periodici. Za svoja naučna dostignuća nagrađen je Plaketom Društva za informatiku Srbije za najbolji naučni rad u 2014. godini za knjigu Društvenost u doba interneta, kao prvi sociolog i profesor Saobraćajnog fakulteta koji je poneo ovo priznanje. Pored toga, ista knjiga osvojila je drugo mesto u izboru za najbolju sociološku studiju u 2014. godini, u organizaciji “Srpskog sociološkog društva”.

Stalno je angažovan od strane Evropske komisije u procesu evaluacije međunarodnih projekata kao ekspert u oblasti etičke ocene naučnih istraživanja. Pored toga, učestvovao u velikom broju međunarodnih projekta pod pokroviteljstvom Evropske komisije, the London School of Economics, UNICEF-a, i drugih.

Kao ekspert sarađivao je sa Centrom za promociju nauke Republike Srbije kao i sa izdavačkom kućom CLIO gde je stalno angažovan kao stručni redaktor za izdanja iz oblasti sociologije i komunikologije.

Na poziciji glavnog urednika časopisa Sociologija nalazi se od 2020. godine.

lična strana:  https://fvm.academia.edu/DaliborPetrovic

email:  dalibor.petrovic@f.bg.ac.rs