Cilj SNDS je razvoj sociologije kao nauke – razvoj naučnog, nastavnog i stručnog rada u oblasti sociologije u zemlji i regionu.