Udruženje izdaje časopis Sociologija i druge naučne sociološke publikacije.