Milena Toković završila je osnovne studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2009), gde je takođe završila i master (2013) i doktorske studije (2020). Master studije završila je i na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, odsek Marketing menadžment i odnosi s javnošću (2012). Usavršavala se i na seminarima i letnjim školama (Letnje škole: Democracy and Debate, SNSF; Exploring Belgrade: theory x discipline x method, LMU Munich / University of Regensburg; Akademija modernog menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu). Radi kao istraživačica saradnica u Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, angažovana na istraživačkom projektu Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Učestvovala je u brojnim domaćim i međunarodnim projektima: Istraživačke i inovativne strategije u oblasti društvenih i humanističkih nauka, Svetska Banka; Politički lideri u evropskim gradovima, Stalna konferencija gradova i opština; Eurostudent, Univerzitet u Beogradu; Evropsko društveno istraživanje, Institut za sociološka istraživanja.

lična strana: http://isi.f.bg.ac.rs/milena-tokovic/

email: milena.tokovic@f.bg.ac.rs