Saopštenje SNDS povodom napada na tri profesora Fakulteta političkih nauka

Predsedništvo Sociološkog naučnog društva Srbije se pridružuje osudama zastrašivanja i napada na troje kolega sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Država mora da garantuje bezbednost svim građanima, a naučnim radnicima i integritet, slobodu i nezavisnost u naučnom radu.

U Beogradu, 16.3.2023.