Održana redovna godišnja sednica Sociološkog naučnog društva Srbije

Godišnja sednica skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije (SNDS) održana je 1. oktobra 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 24 članova (17 in situ i 7 preko Zoom platforme), čime je obezbeđen kvorum. Usvojen je predloženi dnevni red.

Predsednica SNDS, prof. dr Smiljka Tomanović podnela je članovima izveštaj o radu SNDS u periodu 1.9.2021. – 1.10.2022. godine. Centralna aktivnost u proteklom periodu bila je konkurisanje za COST projekat. Takođe, SNDS je dobilo status pridruženog člana Međunarodne sociološke asocijacije (ISA). Sekretarka Sociološkog naučnog društva Srbije, Milica Vlajić, podnela je članovima finansijski izveštaj za period od 1.9.2021. – 1.9.2022. godine. Glavni urednik, prof. dr Dalibor Petrović podneo je izveštaj redakcije časopisa Sociologija i obavestio članove da će Sociologija naredne godine postati jedini sociološki časopis referisan na Science Citation Index listi. Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili sva tri izveštaja.

Jednoglasno je usvojen predlog komisije za davanje saglasnosti o etičnosti socioloških istraživanja u sastavu prof. dr Dalibor Petrović, doc. dr Željka Manić i Milica Resanović. Predsednica Društva prof. dr Smiljka Tomanović izvestila je prisutne članove o proceduri i iskustvu u vezi sa prošlogodišnjim konkurisanjem za COST projekat. Predlog projekta je dobio odlične ocene evaluatora, a u njemu su učestvovala sociološka udruženja iz svih bivših jugoslovenskih republika i tri međunarodna partnera – UCL School of Slavonic and East European Studies, University of Bologna i Leibniz Institute for East and Southeast European Studies. Budući da su svi partneri izrazili želju za ponovnim konkurisanjem i ove godine, jednoglasno je usvojena odluka da Sociološko naučno društvo Srbije kao institucionalni nosilac iznova konkuriše sa istim, ali u odnosu na aktuelni geopolitički kontekst prilagođenim tekstom projekta. Skupština je jednoglasno usvojila i odluku da se raspiše konkurs za godišnju nagradu za najbolji doktorat u oblasti socioloških nauka koji je odbranjen na nekom od odeljenja za sociologiju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Konkurs će biti prosleđen matičnim odeljenjima i objavljen na sajtu SNDS.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda koja se odnosila na plan rada za predstojeću godinu je usvojena odluka da u toku 2023. godine Sociološko naučno društvo Srbije bude organizator regionalne konferencije. Za članove organizacionog odbora konferencije izabrani su prof. dr Smiljka Tomanović, prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Predrag Cvetičanin, doc. dr Dragan Stanojević, Milica Vlajić i Jovana Zafirović.

                                                                                                  Predsednica SNDS

Prof.dr Smiljka Tomanović